Indomitus General Picture Gallery

Indomitus General Picture Gallery

Denna sida innehåller en sammanställning av alla egna bilder som finns i olika poster utspridda lite varstans i den löpande bloggen, från alla möjliga sammanhang – deras enda gemensamma egenskap är att jag besvärat mig med att scanna in och lägga upp dem, inordnade i några enkla kategorier för översiktlighet på Paulus Indomitus blogg.https://paulusindomitus.wordpress.com/. Galleriet kommer att hållas uppdaterat med alla egenproducerade bilder som företes på bloggen i framtiden. Den kan lätttast nås via flikarna på bloggens sidhuvud. Kommentera gärna eller kom med kritik, eller kanske tips – allt mottas i samma anda som det ges. Några av bilderna ingår som delar i pågående, större projekt, som jag känt behov av att också samla på ett ställe. Därför har jag skapat några särskilda gallerier, som en slags ”filtrerade” underavdelnignar till huvudgalleriet. Undergallerierna är följande:

  1. Störst och mest nödvändigt är ”Galleri för A’ratauma – The A’ratauma Gallery”. Den innehåller mängder av bilder, studier, storyboards och annat för mitt pågående projekt att skriva en fantasyberättelse.
  2. Ett annat undergalleri är ”Prinsessan och Busdraken” som handlar om en väldigt tuff och lite förnumstig prinsessa som kommer ihop sig med en något, tja busig och strulig drake…
  3. Ett tredje undergalleri är tillägnad några av mina elever vars bilder samlats på ”Galleri för mina Elever

Alla bilder som finns i undergallerier finns även i Galleriets huvudsida – de har bara separerats och samlats på en egen plats fär översiktighetens skull. Dessa bilder är, om inget annat explicit anges, upphovsrättsskyddad egendom tillhörig Indomitus Consulting.  Besökare är välkomna att ladda ner bilder och förevisa dem på egna sidor och bloggar, med angivande av källa och med bibehållen signatur och ursprungsmärkning, där sådan finns. Mångfaldigande och reproduktion såsom utskrift får ske för eget bruk under ovan nämnda villkor. För användning riktad till en större allmänhet och med andra syften än för eget bruk, såsom kommersiella, journalistiska, politiska eller liknande sådana syften, tag kontakt med mig, antingen via bloggens kommentarsfunktioner eller via kontaktuppgifterna angivna på ”Om Paulus Indomitus”: https://paulusindomitus.wordpress.com/about/ Observera att de bilder som återges här nästan alltid är kraftigt nerskalade och förminskade för enklare webbpublikation. Originalen är som regel mycket större, med bättre upplösning och inte sällan i bättre (mindre förstörande) filformat. De som vill ha bättre printbara kopior eller av annan anledning skulle uppskatta exemplar med högre upplösning rekommenderas att kontakta mig via de kontaktvägarr som finns bakom länken ovan, eller via kommentatorsfunktionerna till blogginläggen.

Gamla Bilder

Studier/Utkast/Skisser