En liten efterstudie i partisymboler – för Sverigedemokraterna


När jag knåpade ihop en karta över utbredningen av högerextrema och främlingsfientliga partier i Europa kom naturligt frågan om partiernas symboler att tilldra sig uppmärksamhet. Mest intressant var förstås historien bakom vårt eget xenofoba parti, Sverigedemokraterna (SD) och deras symboler.

Hitler & Mussolini, fasces & Nazistisk Örn

Högerextrema och etnicitetskramande partier av den sort SD tillhör har, särskilt efter andra världskriget och nazismen men även dessförinnan (se t.ex. de italienska fascisternas bruk av faces, de romerska liktorernas spöknippen), ett speciellt förhållande till partisymboler och symbolism överhuvudtaget. Den dåliga PR som kopplingar till fascism och nazism innebär balanseras dock för dessa rörelser av den samlande effekt på tänkbara sympatisörer som symbolerna har, och möjligheten att ange en länk bakåt, alternativt peka ut en ny färdväg för en äldre rörelse.

I Sverigedemokraternas fall är detta speciellt intressant. Sverigedemokraternas ursprung är i sig okontroversiellt – det är väl känt att partiet har sina rötter i den främlingsfientliga ”Bevara Sverige Svenskt” (BSS)-rörelsen. Det har lite här och var på nätet skrivits en del om extremhögerns och rasiströrelsens partiemblem och symboler: se t.e.x denna snygga grafiska presentation av högerrörelsernas symbolik. Mitt eget fokus ligger på hur själva, skall vi säga historieskrivningen ser ut. Det roande, och ibland också talande, ligger i vad man förtiger och stoppar undan i byrålådan. Inspirerad av Dan ”Da Vinci-koden” Brown och dennes småroligt tendentiösa sätt att bedriva symbologi så satte jag själv ihop en liten sammanfattning.

Följande lilla genomgång bygger direkt på ett avsnitt från Sverigedemokraternas egna hemsida, som i sig är rätt intressant, och vid ett första påseende föredömligt ärlig när de tex. talar om varför de valde bort Facklan som symbol. Kursiverad text nedan inom citattecken är icke modifierade avsnitt direkt från SDs hemsida 2010-11-15,kl. 19.16. Citaten är från ett enda löpande block, inte lösryckta eller tagna ur sitt sammanhang. Djävulen ligger dock som vanligt i detaljerna, här symboliserade av mina kommentarer.

Förgätmigej - Familj, Hembygd, Fädernesland

Förgätmigej

Sverigedemokraternas första partisymbol var Dalslands landskapsblomma, Förgätmigej. Det bestämdes genom en tävling i SD-Bulletinen 1990. Förgätmigej blev inte särskilt långlivad som partisymbol, även om den aktualiserades på nytt när symbolbyte diskuterades inför valet 2006.”

BSS-Sverigedemokraterna

Kommentar. Nej den plankningen av en stackars majblomma  blev inte speciellt långlivad, och man kan ju förstå varför (jämför med alla till dags dato här) och dessutom -”Familj, Hembygd, Fädernesland” var väl kanske lite väl mossigt? Här kan vi dock se en första, om än subtil skarvning. Uppenbarligen sviker minnet lägligt, eftersom partiet inte vill dra sig till minnes en hel del andra symboler som var i omlopp runt partiet på det glada 90-talet. På den tiden var bandet till den kända logon BSS, Bevara Sverige Svenskt, bra mycket mer betydande än någon abstrakt blomsymbol – som synes av klistermärket till höger här som delades ut i ymniga mängder. Det skulle ju iofs kunna vara så att bildredaktörer idag skulle tokvägra ha med den där, det hade kanske inte sett snyggt ut att ha en kitschig viking på den i övrigt mycket sobra hemsidan, märket är ju så, så…skrikigt. Nä den gick kanske bort av estetiska orsaker. Gult e så ute, så 90-tal på något sätt.

SD -Hjärta för Sverige

Hjärta för Sverige

Hjärta för Sverige har egentligen aldrig varit någon officiell partisymbol men har ändå använts i en rad publikationer, särskilt på senare år. Även under 1990-talet användes hjärtat som illustration på klistermärken och i partiets tidningar.” 

Kommentar. Notera hur man här erkänner den verkan som t.ex. klistermärken, flaggor och andra medier för symboler har, medan man för BSS-märkena ”glömmer” det. Ifråga om själva symbolen förstår jag att man inte fastnade för den. Den lyckas med att både vara för gräll och för intetsägande. Det ser mer ut som något man skulle svinga på en fotbollslandskamp än ett politiskt partis symbol. Kanske är det inflytandet från det samtida högerpopulistiska Ny Demokrati (någon som minns dem?) och deras allmänna lättsamma inställning till politik som kom att påverka SD. Hursomhelst tog aldrig ”Hjärta för Sverige”- symbolen riktigt, och den symbol som kom att dominera SD:s kommunikation blev istället en som föredrogs av ungdomsförbundet, nämligen…

SD Fackla Symbol & Skylt

Facklan.

Historien förtäljer inte exakt när facklan började användas som Sverigedemokraternas partisymbol, men det rör sig om tidigt 1990-tal. Till en början var facklan ungdomsförbundets symbol men den kom så småningom att användas också i partisammanhang. Det råder delade meningar om facklans ursprung. Klart står att den påminner mycket om en annan fackla som använts av extrema rörelser i Europa, vilket också var ett huvudargument när facklan byttes ut mot blåsippan.”

Brittiska Nationella Frontens Flagga

Kommentar. Här blir det hela lite mer skoj. Det roliga med ovanstående citat är språkbruket ”den påminner mycket om en annan fackla…” Låt mig försöka översätta det till ren svenska, det kan nämligen läsas den var direkt tagen från uttalat rasistiska partiorganisationer ute i Europa. Kandidaterna kan göras många. En uppenbar koppling är förstås engelska National Front, en organisation som så sent som i år (2010) inte tillät ”icke-vita” personer som medlemmar i partiet (det tvingades nyligen att ändra stadgar tack vare Europeiska diskrimineringslagar – behöver jag säga att partiet, liksom SD, är EU-fientligt?).

"Framtiden är vår"

Franska Nationella Frontens Flamma

Det första riktigt stora invandrarfientliga partiet som fick ett bredare stöd i ett europeiskt land av betydelse var franska Nationella Fronten, lett under dess tillväxtperiod på 90-talet av antisemiten och kvinnomisshandlaren Jean-Marie le Pen. ND och hela den xenofoba rörelsen beundrade Nationella Fronten och såg deras framgångar som en inspiration. Frontens emblem var en flamma, och än idag använder den anslutna ungdomsorganisationen Front National de la Jeunesse (FNJ) som samlar de mer radikala elementen, en fackla som är närmast identisk med engelska National Fronts (se t.ex. deras Facebook-sida).

Vlaams Blok Flamländska Fackla

 En annan rasistisk outfit med en fackla som ”påminner” om SD av årgång 2006 var det flamländska separatistpartiet i Belgien Vlaams Blok, en rörelse som gärna hedrade holländska SS-soldater och där ledande medlemmar förnekade förintelsen. De företedde det flamländska lejonet på sin fackla tills partiet upplöstes efter domstolsbeslut 2004. Dess bas kom dock att bilda det numera framgångsrika högerextrema partiet Vlaams Belang

Varför facklor? undrar man kanske. Jag menar, för ett svenskt extremhögerparti vore snarare en majbrasa en passande symbol? Men nej, det skulle vara den mer, ska vi säga aktiva, facklan… Är det månne ett uttryck för pyromaniska böjelser?

Stockholms Universitets Fackla

Nej, kanske inte. Länge var facklan främst ett uttryck för lärdom – upplysning i andlig mening (som t.ex. hos Stockholms Universitets, och många andra läroanstalters, emblem).

Facklans pånyttfödelse som politisk symbol kan man för extremhögerns del söka i Tyskland på det glada 1930-talet, då en mustaschprydd herre med svårregerligt temperament ledde saker och ting… Nazisterna älskade facklor – förutom att symbolisera kraft, ljus och värme generellt var de religiöst neutrala, vilket gjorde dem passande som ikoner i ett land där de viktigaste symbolerna annars kretsade kring kristendomen och redan var inmutade av de traditionella center-högerpartierna och den katolska kyrkan.

På avstånd såg det nästan ut som julafton...komplett med tomtar

Nazistpartiets viktigaste fest hade den intressanta datummärkningen 11/9 till åminnelse av den misslyckade nazistkuppen i en ölhall i München 1923, då 16 överförfriskade brunskjortor sköts ner av polisen. Varje år efter maktövertagandet 1933 hölls den 8-9/11 två dagar av ceremonier under vilka SS-avdelningar tågade genom gatorna till facklornas sken, fram till det mausoleeliknande minnesmärket som rest till hjältarnas ära… 

Ringdans med facklor

Liknande fackeltåg hölls vid andra viktiga tillfällen, vilket kan beses t.ex. i Leni Riefenstahls ”Triumph des Willens” (Viljans triumf), den legendariska propagandafilm som skildrar partidagarna i Nürnberg.  Samma Leni Riefenstahl och organisatören av olympiska spelen 1938 i Berlin, Carl Diem, gjorde så effektfullt bruk av fackeltåget och överlämnandet av den Olympiska elden att de därefter blev standardrekvisita i olympiska sammanhang.

Med tanke på ovanstånde är det kanske symptomatiskt att samtliga omtalade moderna partier valt att så att säga dämpa sina flammor till förmån för mer slätstrukna grafiska symboler. Därtill hade SD en fördel, eftersom svenskt partiväsende av tradition företer blommor som partisymboler. Men fanns det någon ledig blomma med rätt nationell ackreditering?

SD 7-bladig blåsippa

Blåsippan

2006 antog partiets medlemmar den nuvarande Blåsippan som partisymbol genom en medlemsomröstning.”

 

Högerpartiet de Konservativas vs SDs Blåsippa

Kommentar: SD:s senaste och nuvarande symbol, som ju också är den som de företedde när de i år (2010) tog sig in i riksdagen, utgörs av en stiliserad blåsippa. I samband med bytet kom det dock fram att andra politiska rörelser, nämligen det lilla Högerpartiet de Konservativa, Konservativa Studentförbundet och Högerpartiet i Svenska Kyrkan använde sig av en liknande symbol (se bilden). De blev inte glada över SD:s tilltag, som framgår av Högerpartiets pressmeddelande. Det hela blev en rättssak som drogs upp i PRV där saken till slut bestämdes i SDs favör eftersom målsägandena inte kunde bevisa att symbolen var inarbetad eller allmänt känd som deras. SD fick, iaf för stunden, fortsätta med sin blåsippa (motparterna kan ju alltid överklaga till Patentbesvärsrätten). En lite kul detalj är att alla partierna valde just en 7-bladig variant, även om den 6-bladiga är vanligast. Det har inte saknats lustigkurrar som påpekat att en sjubladig blåsippa utgör en slags mutation eller deformation. Det måste i så fall vara en inte alltför svår avvikelse, eftersom blåsippor tydligen kan ha upp till 10 kronblad utan att anses vara abnorma. Oavsett detta måste man säga att SD till slut valt en symbol som uppfyller flera krav för ett distinkt och tilltalande emblem:

 • den är en blomma, i de svenska partisymbolernas tradition;
 • den kan ges en ”nationell” prägel med den svenska flaggans färger;
 • den är ganska distinkt, oaktat att den blandades ihop med t.ex. KD:s blomma av diverse halvblinda redaktörer här och var, vilket kanske säger mer om korrekturens tillstånd i dagens mediavärld;
 • den är också enkel, med en kompakt form som är lätt att mångfaldiga och sätta på trycksaker, banér och grafiska element för elektroniska medier.

Så oaktat att de mer störda xenofoberna rasar om att SD i.o.m. sitt symbolbyte blivit som alla andra, sålt sin själ och annat som borde föranleda insättning av pharmaceutiska åtgärder, så tror jag den nuvarande symbolen kommer att visa sig ha bättre staying power, som jänkarna säger, än dess föregångare.

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte verkar lätt, det där med att välja en symbol för Sverigedemokraterna. Man kan också som synes se en ganska klar överensstämmelse mellan partiets val av symboler med partiets utveckling, från en liten apart sekt på högerflanken som söker sitt uttryck, till den rörelse med mer vid apell som det tyvärr blivit idag. Förutom de mer tragikomiska inslagen kan man också konstatera att rörelsens proklamerade rättspatos och nationella stolthet inte hindrat dem från att stjäla andras emblem och att nyttja utländsk (vafalls!) symbolik när det så passat.

——————————————————————————————-

Liktorerna var ursprungligen de gamla romerska konsulernas, senare även andra befattningshavares, livvakter och skarprättare och bar på symbolerna för konsulernas makt över liv och död: spöknippen (de berömda fasces) för att utdela prygel och yxor för att verkställa dödsstraff. De sammanbundna spöknippena och yxan blev sedermera en symbol för rättsväsen och exekutiv makt och används ännu av polismyndigheter, domstolar och även för länders högsta politiska organ världen över, oaktat att de gjordes ökända av de italienska fascisterna som tog upp dem som symbol efter 1915. Introduktioner till  liktorerna & fasces finns tex på http://en.wikipedia.org/wiki/Lictor och http://en.wikipedia.org/wiki/Fasces.

En introduktion till Sverigedemokraternas historia med omnämnadne av deras symbolbyte finns på http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraternas_historia. Två böcker som tar upp Sverigedemokraternas utveckling är: ”Från Bevara Sverige svenskt BSS 1979 till Sverigedemokraterna 2006” av Hans Andersson och ”Ut ur skuggan – en kritisk granskning av Sverigedemokraterna” av Daniel Poohl och Mikael Ekman. Båda böckerna finns på Adlibris, tillsammans med mängder av andra titlar i ämnet.

Andra bloggar eller hemsidor som skrivit om SDs partisymboler är bland andra: http://jinge.se/allmant/sveriges-fascistiska-parti.htm, http://blogg.aftonbladet.se/launy/2010/06/viktigt-om-sverigedemokraternas-partisymbol-blasippan och http://www.allende.se/blog/2010/07/vad-ar-det-for-fel-pa-en-sjubladig-blasippa/

Överlappningen av Sverigedemokraternas och gamla BSS’s symboler noterades på de flesta håll på 90-talet. Men så sent som 2006 uppmärksammade den av Ystads Allehanda: se http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article706628/Fakta-Sverigedemokraterna.html

För en introduktion till Ölhallskuppen i München 1923 se t.ex. http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_Hall_Putsch. För vidare studier av den betydelse som kuppen skulle få för nazistisk symbolik och Hitlers egen ideologiska utveckling rekommenderas som en början två av standardverken om Adolf Hitler och nazismen, skrivna av de brittiska historikerna Brian Bullock, ”Hitler, en Studie i Tyranni” (1952) respektive Ian Kershaw, ”Hitler” (Hubris+Nemesis, 2008). Båda böckerna finns att köpa på varje webbokhandel värd ett vitten.

Om att SD snodde sin partisymbol från Konservativa partiet kan man läsa mer om i bl.a.: http://www.nationell.nu/2010/02/17/sverigedemokraterna-far-behalla-blasippan/, http://www.expo.se/2006/48_1628.html och http://www.brandnews.se/brandnews/hogerpartiet-vill-stoppa-sverigedemokraternas-varumarke.

Om thefeatheredsnake

Educator hooked on history, art & writing

Publicerat på 21 november, 2010, i Media & Rapportering /Media and Coverage, Moderna Västerlandet /Modern Western Society, Om Dumskallarnas Konspiration, Om Kultur /Cultural Studies, Politik /Politics, Politiska Symboler /Political Symbols, Rasism /Främlingsfientlighet / Xenophobia /Racism, Samhällen Då & Nu, Sverige /Sweden, Symboler och märkt , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken. 12 kommentarer.

 1. Fantastisk genomgång!

  Gilla

 2. Passar ju dessutom alldeles utmärkt i dessa dagar av sänkta straff för vissa väl valda polischefer…

  Gilla

  • Ja det var ju lite trist det där… men med tanke på att ett av åtalen ogillades av hovrätten fär man nog vara glad att det ändå blev 6 år i finkan – rätten hikade ju ett annat åtal upp till grovt, och det var bra, det är tightare säkerhet och hårdare regler för grov våldtäktsdömda. Så han får det nog inte så kul i vilken bunker de nu stoppar honom, synd att han inte får sitta åtminstone ett dussin år, men vi har (generellt) ju inte så hårda straff här i Svedala.

   Gilla

   • Jag tror iofs inte att hårdare straff löser problemen. Sen är det garanterat så att de har speciella avdelningar för just fängslade poliser, annars blir de nog inte långvariga.

    För övrigt myser jag fortfarande lite över att kallas lustigkurre (:

    Gilla

   • Ja men det VAR ju skojjigt, jag kommer ihåg att jag skrattade rått åt det, sen att det inte är 100% heltäckande faktuellt är ju något som jag måste ta upp för att jag är saklighetsskadad… Den där förmågan till en slags one-liner, det snabba tillbakakastet som gör saker lustiga på oväntat sätt, är något jag avundas, är för analytisk och torr för det…

    Straff i meningen hämnd, retributiv rättvisa, löser få problem, varken hårda eller ”mjuka”, vilket lätt kan bevisas. Straffteori jobbar med preventiv-retibutiv-reparativ-social verkan av straff, och ”hårdhet” ser olika ut beroende på vilken aspekt man trycker på. Det vardelvis min poäng – allmänheten, eller allmänheten sådan den framställs av medierna, vill gärna se retributiv hårdhet, dvs vedergällning, som är fyrkantig i stil med ”Öh, längre tid”. Men i det här fallet innebär ”hård” hårdare restriktioner, mer övervakning vid permissioner, färre besök, striktare utvärdering av hans eventuella terapi osv. Om målet är att snubben skall hindras att leva ut sin sjuka böjelse att utnyttja värnlösa kvinnor och överkomma sin mytomani, dvs att han inte skall vara ett jävla obundet djur när han kommer ut är detta bra, det stärker den preventiva aspekten av straffet. Sen att jag hoppas att den jäveln lider lite av detta, det är min egen reptilhjärna som vill ha hämnd och upphängning i närmsta träd, alltså ingenting som man skall basera ett straffsystem på.

    Gilla

 3. Nä, men det är jag med på till 100%. Hela tanken var ju just att poängtera att Sverigedemokraterna borde hålla sig för goda för att skapa en logotyp baserad på något som faktiskt uppvisar sådan variation i blomblad som blåsippan gör. 6-10, udda och jämnt. Om nu sex är vanligast och SD – enligt sin egen politik – förespråkar ”normen” och räds (faktiskt) det ovanliga så, tja. Svarade på någon kommentar angående just det i den lilla texten. Det roliga är ju oxo att det är taget från ett forum befolkat av bla aspies, så nördfaktorn i svaret kan ju tolkas som varandes extremt hög, heh.

  Och det självklara svaret är ju givetvis: Inget. Det är absolut ingenting fel med en sjubladig blåsippa. Däremot är det ironiskt att SD valt en giftig, om än rar, blomma vars frön ofta marksätts av andra än den egna arten, eller ens andra växter; nämligen myror.

  Vad gäller straff är jag nog beredd att hålla med dig fullt ut.

  Gilla

 4. Men vem har designat, ritat, just den blåsippan som Sverigedemokraterna använder? Det måste väl finnas någon som gjort den?
  Jag undrar om exakt just den bilden de använder som symbol redan var ritad och använd i andra sammanhang innan den antogs som partisymbol eller om partiet faktiskt anlitade en grafisk designer som fick betalt för att formge just denna stiliserade form av blåsippa för just SD?

  Gilla

  • Det är en utmärkt fråga Suzanne, speciell med tanke på att det fanns tidigare liknande designer på blomman ifråga, som framgår av inlägget. Jag vet inte, är det korta svaret.
   Men det framstår inte som troligt att dess framtagning var en amatörmässig process, och troligen lades flera förslag fram inför en styrande grupp med partiledningens gillande – symbolen skulle ju trots allt vara jämte dem på sådant som valaffischer och TV-inslag, och representera partiet just som det gjorde sig redo att på allvar göra sitt verkliga inträde på den politiska scenen. Och dessutom måste dess formgivning ta hänsyn till många av de saker som jag tar upp – vara tydligt och igenkännbart, lätt att sätta på trycksaker, flaggor och annat slikt, och i samband med detta kunna vektoriseras och skalas upp och ner utan att förlora i kvalitet. Det framstår inte som något för amatörer. Antingen betalade man professionella formgivare för att ta fram den, eller, vilket inte verkar lika troligt, så hade man någon in house, bland sympatisörerna med de erforderliga kunskaperna.

   Gilla

 5. Vissa andra som hade blommor:
  3:e Riket Wehrmacht-Armén Ärmedelweiss för Gebirgsjäger

  http://www.tradera.com/item/292217/278186980/3-e-riket-wehrmacht-arm%C3%A9n-armedelweiss-for-gebirgsjager

  Gillad av 1 person

 6. http://www.tradera.com/item/292217/277974038/3-e-riket-reichsmutterdienst-blommor

  Beskrivning
  Insamlingsmärke från organisationen Reichsmutterdienst
  Förgätmigej och krokus ( blåa blommor )

  Slump eller SD uppslag till partiblomma?

  Gillad av 1 person

KOMMENTARER TILL INLÄGGET

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: