Dumskallarnas konspiration – Om tron på häxor, böner och andutdrivning som dödar del 1


Under en diskussion förra veckan kom ett lite diffust ihågkommet fall med med några barn som dött för att deras föräldrar bett istället för att söka läkarstöd upp, i samband med en kommentar om det aktuella åtalet för andeutdrivning.

En fruktansvärd stund trodde jag att även ”bön-inte-vård-fallet” skett här i Sverige. Det visade sig dock att det var i Sydkorea (se bl.a. http://www.expressen.se/nyheter/tre-barn-dog–fick-bon-ej-medicin/).

Åtalet för andeutdrivning är dock hos oss, och i högsta grad aktuellt. I kort sammanfattning. Några tokkristna lallare bestämde sig för att deras barn var besatta av andar, och genomförde exorcism med hjälp av en präst. Sammanlagt sex personer deltog i vad som trots allt ändå är en ganska, tja konventionell exorcism, sådan som katolska kyrkan inte tagit avstånd från för övrigt.

Uppdatering – Hör Sveriges Radio om åtalet http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4998432

Detta med häxförföljelser och kristna vanföreställningar stannade kvar i minnet, och en inspiration kom påpassligt från bloggkollegan och den i forna seder mångkunnige Tannhauser (se http://tannhauser3.wordpress.com/2012/02/27/ursakta-forlat-vad-vi-bar-oss-klumpigt-at-mera-om-nutida-haxforfoljelser/). Såsom varande en uttalad hedning och försvuren de äldre gudarna i det förkristna Sverige har Tannhauser en bitvis något antikristen udd, oftast på goda skäl kan det dock påpekas.

Den avgörande punkten, som jag helhjärtat instämmer i, är att det i dagens värld är en olycka att vidskepelser och förtryckande praktiker så lätt låter sig fogas in i en kristen världsföreställning, som därmed också antar mer skadliga former. Man kunde t.ex. tycka att de mer söndermissionerade delarna av stackars Afrika skulle vara mest fjärran av alla från tron på andar och magi, det är ju endast ”den Ende Guden”, a.k.a. Jahve, som har sådan makt… eller? 

saving africas witch children http://www.youtube.com/watch?v=nxKf0EH1NsI

Så klart inte. Det är snarare tvärtom. För genom att kristendom anpassar sig och knådas in med andra företeelser där som överallt annars, så förvärras den här sortens föreställningar, och görs svårare att utrota eftersom de ses som liktydiga med den dominerande religionens bud eller världsbild.

Hos många, speciellt kristet anstuckna, är tron på religiös healing, dvs magiska ingripanden från den föregivet ende Guden, en självklar del av doktrinen. Nästa led är förstås att tro att man hellre bör ty sig till övernaturliga snarare än vetenskapliga lösningar på hälsoproblem. Idémässigt är det här samma sak som tron på häxeri och exorcismer, fast åt andra hållet. Resultatet bär syn för sägen. Det kvittar vilken religion det sker inom, och kristna är som sagt inte på något sätt undantagna från detta. Såsom i Afrika, så ock i Indien och ett otal andra ställen.

häxjakter i Indien – http://www.youtube.com/watch?v=bguzelQJWNM

Och den rasistiskt eller xenofobt anstuckne, som görna skulle vilja ha häxjakter fast på grundval av folks ursprungsland, kan först få förklara varför även rika och västerländska samhällen kan ha liknande problem. I USA, för att ta det mest religiösa moderna samhället, är det som vanligt värst: där dör varje år barn till följd av vanvård från idiotföräldrar som hellre ber än tar sina barn till läkare. Bland evangeliska kretsar är det ett vitt spritt fenomen – vilket inte är konstigt, eftersom idén om helig healing gör en sådan tro tämligen rimlig. Vissa kristna sekter, som  t.ex Christian Scientists har det som en grundläggande dogm att bön är det allena saliggörande botemedlet (se kort lista på dödsfall i http://www.religioustolerance.org/medical2.htm och ett typiskt fall i http://www.cbsnews.com/8301-504083_162-6162918-504083.html) .

Parallellen mellan dessa idéer och andeutdrivning i t.ex. Afrika är inte ett sammanträffande utan direkt: notera exempelvis att Sarah Palin, som stod i begepp att väljas till USAs vicepresident under valet 2008 uttalat tror på andeutdrivning och har som en av sina bekännare och viktigaste förebilder just en Nigeriansk pastor som – just det, sysslar med exorcism av häxor. Det här är standard inom en gren av kristendomen som kallas ”Den Heliga Andens Tredje Våg” påfunnen av missionären och påskyndaren av Andlig Krigföring C. Peter Wagner.

Sarah Palins pastor http://www.youtube.com/watch?v=JNHk2nZ8kiE

Sådan ser vidskeplighetens, den icke ifrågasättande och irrationella trons ansikte ut, över religiösa -och nationsgränser. När tron och förlitandet på andar ges vikt och legitimitet i samhället kommer övergreppen som följer som ett brev på posten, och vi finner oss slungade tillbaka hundratals år oavsett hur uppkopplat eller mobiltelefonbärande samhället i övrigt är.

En liten avstickare. I USA har det under senaste åren bedrivits ett antal mycket kvalificerade experiment och undersökningar angående möjligheten att bön skulle hjälpa mot medicinska problem och svår sjukdom. Resultaten i dessa studier är tämligen entydigt – bön uppvisar inga som helst positiva effekter och kan i själva verket bidra till fler komplikationer hos patienter. Se http://www.ahjonline.com/article/PIIS0002870305006496/abstract och http://www.templeton.org/pdfs/press_releases/060407STEP_paper.pdf. Lägg märke till att den sistnämna studien genomfördes av The John Templeton Foundation, som är en stiftelse som är uttryckligen positivt inställd till religion.

En faktor som är avgörande för att vidskepelse och trosföreställningar kommer att utgöra en fara för andra är hur utvecklad synen på skydd för svaga eller utsatta grupper är i ett land. Att andeutdrivning och häxeritro drabbat och drabbar kvinnor och barn är således inte en tillfällighet. Det återspeglar en syn på dessa grupper som underlägsna eller inte fullt ut skyddsvärda medborgare, med begränsad rätt till det offentligas hjälp och eller skydd. En syn på familjen som en hierarki med husfadern i toppen t.ex, lånar sig till den här formen av övergrepp. Det kan vara värt att minnas, när krokodiltårar från t.ex. kristna reaktionärer och/eller xenofober begråter övergrepp som skett inom ramen för andra trosföreställningar eller etniciteter.

Tron på häxor är förvisso numera ett randfenomen i Sverige och de flesta moderna samhällen. Det hör tack och lov till undantagen att sådana som den mördande barnflickan i Knutby och hennes anstiftande pastor Helge Fossmo utövar tron på direkkommunikation med den Helige Ande via SMS, profetior och utdrivning av onda andar medelst ljuddämpad pistol. Exorcism praktiseras dock även här, och om man får tro en uppsats från Örebro Missionsskola av Daniek Back, pågor i utkanten av bl.a. katolska församlingar (se http://www.orebromissionsskola.se/bilder/nya_uppsatser/Daniel%20Back%20Exorcism.pdf). Vad gäller healing är förekomsten av sådant mer vanligt än – inte bara tokdårar som Livets ord utan fastmer pingstförsamlingar lite varstans i Svedala ägnar sig åt att trigga varandra till att tro på magiska under… det är för sorgligt.

http://www.youtube.com/watch?v=hx5cyR_gbYk&feature=player_embedded

Den minskade förekomsten av dylika stollerier är inte något som religionen kan ta äran åt sig för. Tvärtom. Religionen drogs skrikande och sparkande motvilligt in i moderniteten, och har dämpat sitt uttalade stöd för tokerier på grund av tryck utifrån – från vetenskap, rationalitet och det demokratiska öppna samtalet och dess inneboende progressiva impulser. Det som kan sammanfattas med två ord – modern sekularism.

Och händelsevis kan man anföra ett intressant exempel från vår egen historia, från när religionen i armkrok med staten stärkte sitt grepp om samhället och påverkade lagstiftning och styrelseskick. Då exploderade häxförföljelserna även här i Sverige. Det där är en historia som är värd att påminna sig, och som blir ämnet för nästa inlägg på det här temat.

***************************

Se fortsättning ”Dumskallarnas Konspiration – Om tron på Häxor, böner och Andeutdrivning som dödar del 2

 

Se inlägg om en angränsande och ofta överlappande fråga, om vissa kristnas tro på kreationism och förnekande av vetenskapliga rön, se

https://paulusindomitus.wordpress.com/2011/09/08/dumskallarnas-konspiration-kretiners-jag-menar-kreationisters-undervisning/

https://paulusindomitus.wordpress.com/2011/09/29/dumskallarnas-konspiration-kreationism-i-sverige/

————————————–

Exorcism är ett bruk som funnits i den kristna kyrkan i över tusen år, och bildar än i dag delar av den kristna doktrinen. Se introduktioner i http://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism och http://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism_in_the_Catholic_Church

För katolska kyrkan är tron på demonisk besatthet och andeutdrivning ännu en central del av dogmen, och ingår i den Katolska Katekesen, sammanfattningen på den katolska kyrkans doktrin som envar troende skall rätta sig efter. Bestämmelserna om katolska kyrkans exorcistiska kraft infördes 1551 efter Konciliet i Trent, och finns kvar intill denna dag – se http://www.scborromeo.org/ccc/p2s2c4a1.htm och http://overkott.dyndns.org/ccc-search.htm. I Norge finns en öppet anställd exorcist (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=154393).

Evangeliskas tro på bön som bot för allt är ymnigt företrädd bland många sekter som finns även i Sverige. Förutom Kristen Vetenskap /Christian Science (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_vetenskap, http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Science och http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-141.html) finns de för oss bekanta Jehovas Vittnen (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vittnen#Medicinska_st.C3.A4llningstaganden), vilka på religiösa skäl vägrar blodtransfutioner med hänvisning till sin magiska bok. Ett antal svåra ställningstaganden drabbar vårdpersonal som har att behandla Jehovas vittnen, och i minderårigas fall måste i sista hand tvångsvård enligt Lagen om Vård av Unga (1990:52) ske. Se uppsats av Lucille A. M’boge Fredriksson & Angelika Torbjörnsson vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås http://bada.hb.se/bitstream/2320/8333/1/K2011_15.pdf

Om thefeatheredsnake

Educator hooked on history, art & writing

Publicerat på 29 februari, 2012, i Afrika /Africa, Häxor och Trollkarlar, Kristna Fundamentalister / Christian Fundamentalists, Kristna Myter /Christian Mythology, Media & Rapportering /Media and Coverage, Moderna Västerlandet /Modern Western Society, Om Dumskallarnas Konspiration, Religion, Gudar & Mytologi /Gods and Mythos och märkt , , , , , , , , . Bokmärk permalänken. 13 kommentarer.

 1. Hej! Vill bara påpeka att Jehovas vittnen inte ersätter sjukvård med bön. Vittnena tar emot all medicinsk hjälp med ett undantag. Det är blodtransfusion. Då väljer vittnena alternativa behandlingsmetoder, såsom blodfri kirurgi – som är en specialiståtgärd på fler och fler sjukhus. Det är en garanterad smittfri åtgärd och kostnadsbesparande. Inte undra på att militärsjukhus får undervisning i blodfri kirurgi. Kolla gärna de här länkarna:
  http://www.northjersey.com/news/012910_Englewood_Hospital_to_train_military_others_in_bloodless_surgery_techniques.html

  http://www.asiageographic.com/productions_pnn.html

  Gilla

  • Tehå.
   Jag är medveten om att den vanlige Jehovas vittne inte likt en Kristen-Vetenskap-medlem ber istället för att ta emot någon som helst medicinsk hjälp. MEN deras religiösa tro kommer i alla fall, och på ett mycket påtagligt sätt, i vägen för medicinsk behandling, baserat på deras obskyra bibeltolkning. I den rationella, verklighetsbaserade världen är att vägra blodtransfusion att vägra ta emot medicinsk hjälp och behandling som bevisligen hjälper och räddar liv. Jehovas vittnen vägrar denna behandling av Religiösa, inte pragmatiska skäl. Har de ens en gnutta integritet måste de stå för konsekvenserna av sin religions bud, och inte försöka blanda bort korten.
   Den distinktion och begreppsapparat som du brukar här visar också på vissa svårigheter att hantera orsak-och-verkan, som annars torde stå klar för förnuftiga människor.
   Som det här med att hantera skador utan blodtransfusion. Anledningen till militärsjukhus får utbildning i det, vilket för övrigt är en bra sak, är inte att det är bättre eller innebär någon fördel. Det är för att de måste träna sig i att hantera en BRIST på blod. De måste lära sig att hantera en situation när de inte har rätt mängd av rätt typ, för att ett dussin snubbar kommer in med blodet sprutande ur stridsskador och blodet Tar Slut. En snabb fråga till vilken militär sjukvårdare som helst skulle visa på detta, om man nu var intresserad av fakta.
   Och ifråga om att Jehovas vittnen inte ersätter sjukvård med bön tror jag mig inte ha skrivit att Jehovas tillämpar samma höggradigt imbecilla och omoraliska syn som t.ex. Kristen Vetenskap. Jag är specifik i texten om vari Jehovas Vittnens speciella trosbaserade lallande består i. Däremot står de i samma stycke – vilket är för att skillnaden mellan de två är en gradskillnad, inte en essentiell sådan. Varken Kristen-Vetenskaparna eller Jehova har mer att anföra för sitt åsidosättande av vetenskapliga och medicinska realiteter än en på kristen tro baserad vidskepelse. Därvid är de samma andas barn.

   Gilla

 2. Hej Pablo!
  Tack för din klargörande kommentar.
  I och med att du nämnde Jehovas vittnen i sammanhang med Kristen Vetenskap kunde människor få fel uppfattning – det var orsaken till min kommentar. Det är helt rätt att Jehovas vittnens vägran baserar sig på religiösa skäl och inte medicinska. En sak som kanske undgått din uppmärksamhet är att Jehovas vittnen betraktar det som en samvetsfråga (var och en bestämmer själva) om de ska ta emot transfusioner av blodbeståndsdelar, såsom hemoglobin och albumin m.m.
  Den medicinska forskningen visar dock att det finns många fördelar med att undvika blodtransfusioner.
  Du skriver:
  ”I den rationella, verklighetsbaserade världen är att vägra blodtransfusion att vägra ta emot medicinsk hjälp och behandling som bevisligen hjälper och räddar liv.” Att blodtransfusion kan rädda liv är de flesta säkert överens om. Men långt ifrån alla vet att blodtransfusion också dödar och kan ge livslångt lidande på grund av blodsmitta – fortfarande i denna dag!
  Chefen för avdelningen för transfusionsmedicin och blodbanken vid University of Rochester i New York, framhåller att ”uppskattningsvis 10 000-50 000 patienter om året, enbart i USA, dör p.g.a. störningar i immunsystemet som kan relateras till blodtransfusion”.
  Detta bara i ett land. Blodtransfusion har också visat sig vara en mycket farlig behandling enligt en rapport från forskargrupper vid Duke University Medical Center som publicerades häromåret. I denna omfattande studie kom det fram att patienter som genomgått en blodtransfusion löper större risk att drabbas av hjärtattack, hjärtsvikt, stroke och dödsfall. Orsaken är de röda blodkropparnas kväveoxidhalt. I takt med att halten minskar tappar det lagrade blodet sin förmåga att leverera syre till kroppen, vilket kan få förödande konsekvenser. Blodtransfusioner kan därför leda till organsvikt, särskilt om det är fråga om stora kvantiteter blod.
  Riksföreningen Hepatit C meddelade den 28 september 2007 följande: ”Socialstyrelsen har föreslagit att 23 000 personer som kan ha fått smittat blod genom blodtransfusioner på svenska sjukhus ska letas upp och testas för hepatit C.”
  Det kan även vara av intresse att se på de ekonomiska fördelarna i det här sammanhanget.
  I tidskriften Anesthesiology (2000;93, sid. 242-255) står det: ”När man undvek allogena transfusioner, minskade de totala vårdkostnaderna för bukkirurgi och ortopedisk kirurgi med uppskattningsvis 5.000 dollar per patient”.
  Ett stort antal sjukhus har bildat blodfria team, ibland för att minska antalet blodtransfusioner eller för att helt undvika dem.
  Socialstyrelsen gick ut redan 1995 (SoS-rapport 1995:14) med riktlinjer för patienträtt i samband med blodtransfusioner. ”Största restriktivitet med allogen transfusion bör iakttas” står det i rapporten samtidigt som man hänvisar till ”en kombination av redovisade tekniker” som finns för att undvika blodtransfusion.
  http://www.msnbc.msn.com/id/38684354/ns/health-health_care/
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-1299787/They-supposed-save-lives-blood-transfusion-heart-attack.html

  Gilla

  • Hej Tehå.
   Nej det har inte undgått mig att Jehovas vittnen anser att det är en samvetsfråga. Och kunde de hålla sig till sitt eget samvetes domän, dvs sina egna kroppar, skulle skadan vara mer begränsad. Det som dock är ett återstående problem är att Jehovas vittnen i enlighet med sin genomgående tämligen auktoritära människosyn också anser det samvetsgrant att deras vidskepelse skall utsträckas till deras barn, vilka INTE lätteligen kan välja själva. Något som jag motsätter mig. Jag motsätter mig också manlig och kvinnlig omskärelse, barndop och andra former av religiösa övergrepp mot minderåriga.

   Förmågan att kunna bedöma medicinska risker är en fråga som är angelägen, om detta kan man vara överens. Det finns inget fullkomligt, otadligt. Metoder och rutiner kan fallera, kommer att fallera från gång till gång. Hur risker och nackdelar bör vägas och värderas bör darför ske på basis av våra bästa metoder, våra skarpaste verktyg. Och dessa är genomgående av vetenskaplig och rationell natur. Inte hänvisningar till Tro och Önsketänkande. Dvs till religion, bland annat, och varje annan ideologi som tendentiöst silar information för att staga upp sin förutbestämda åsikt i en fråga, och därmed står i tvär motsättning till ett verklighetssbaserat betraktelsesätt.

   Du ser Tehå, det finns en avgrund här, en distinktion som är av principiell natur. Jehovas vittnen är motståndare till en sak på irrationella, religiösa grunder. Det gör dem mer beredda att iaktta objektiva risker och nackdelar med en procedur som de ÄNDÅ skulle motsätta sig. Detta kan vara till nytta även för en vidare krets av människor. Även en blind höna kan finna korn. Men det är religionen som utgör grundbulten. Så varje form av rationellt färgade skäl som anges är i bästa fall intellektuella fikonlöv.

   Vilket din argumentation ger goda prov på. Det ”enda land” som du främst tar upp är USA, det industrialiserade land som har en av de sämsta tillgångarna till sjukvårdsresurser för befolkningen i stort. Och de risker med detta ingrepp som är aktuella är skandalösa, men beror vid närmare betraktelse på brister i rutiner, slarv och just dålig sjukvård. Vad USAs stackars invånare behöver är ett väl fungerande och finansierat sjukvårdssystem, tillika ett där man fördelar ansvar genom ett utbyggt och transparant ansvarssystem, och inte genom stämningar, som det till stora delar sker idag. Många behandlingar, såsom vaccinering, bruket av antibiotika, av antidepressiva medel, av anestestiska medel och bedövningar…av själva kirurgin som metod, allt detta genomgår omvärderingar och ses på i ett nytt ljus över tid. Det är en integrerad del av den vetenskapliga metod som underligger modern medicin att saker och ting granskas och att nya rön tas in. Denna självreflekterande syn utgör motsatsen till en religiöst, på dogmer baserad värlsuppfattning. Tror du för en sekund att det är jehpvas vittnens teologi eller argument baserad på dess grundvalar som medfört att man försöker strama upp bruket och rutinerna vid blodbehandling så bedrar du dig således på ett högst, skall vi säga, icke-ödmjukt sätt.

   Inga av de fall som du tar upp utgör motargument mot blodtrasfusioner som metod generellt, utan fastmer för att utföra dem väl och under kontrollerade former, och, precis som bruket av t.ex. antibiotika, med återhållsamhet. Sistnämnda är f.ö. en god analogi. Både bruket av antibiotika och vaccinering här som du vet också sina belackare, och ditt sätt att argumentera är mycket snarlikt med hur s.k. anti-vaccers, förnekare av vacciners fördelar och effekter, resonerar. Well, scientologer motsätter sig Psykologiska behandlingar och medicinering. Jehovas vittnen blodbehandlingar. Anti-vaccers vaccination. Kristna vetenskapare, tja all modern medicin. De hundratals miljoner människor som de sista generationerna behandlats och räddats med dessa metoder, produkter av modern medicinsk vetenskap, är för sekter och sammanslutningar av det här slaget en chimär, en fotnot i deras agenda som i grunden handlar om annat än omsorgen om verkliga människor och observerbara samband mellan behandling och hälsa.
   Så låt mig påminna dig, för att komma med en liten kontrapunkt, om något annat som ”långt ifrån alla” inser eller tänker på. Nämligen att innan modernitet och sekulära världsuppfattningar kunde lätta på religionens tunga filt av vidskepelse, och ge sig hän åt att bota och behandla utan att hindras av skrock och dogmer, var varje skada livsfarlig, varje liten åkomma och komplikation ett potentiellt dödshot, och själva människans tillblivelse och födelse en kamp för liv och död för kvinnor över hela världen.

   Gilla

 3. Du tycks vara mycket besviken på allt religiöst och irrationellt. Det är inte konstigt med tanke på allt som religioner ställt till med under århundraden. Det kan jag mycket väl förstå.
  Att jag bara tog ett landsexempel på att blodtransfusion kan smitta och döda var av utrymmesskäl. Jag trodde du visste om de internationella blodskandaler som massmedia skrivit om. Här några exempel
  Italien: Man menar att tusentals liter blod har distribuerats utan att ha testats tillräckligt eller utan att man har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder. Det betyder att tusentals människor utsatts för risken att ådra sig sjukdomar, till exempel aids och hepatit. Luigi Pintor, redaktör på den italienska tidningen Il Manifesto, kommenterade i en artikel den upprörande situation som uppstått när man låtit profitintressen gå före människors hälsa. Han började sin artikel med orden: ”Lyckliga är Jehovas vittnen, som … av religiösa skäl vägrar att ta emot blodtransfusioner. När de i dessa dagar läser tidningarna, är de de enda som inte behöver oroa sig över vad som försiggår … inom blodindustrin och på kliniker där man säljer och ger blod, plasma och besläktade blodderivat till sina medmänniskor.”
  Canada: Det beräknas att mer än 700 kanadensiska blödarsjuka hade behandlats med hivsmittat blod. Regeringen varnades i juli 1984 för att Röda korset distribuerade aidssmittat blod till kanadensiska blödarsjuka, men de smittade blodprodukterna drogs inte tillbaka från marknaden förrän ett år senare, i augusti 1985. (The Globe and Mail, 22 juli 1993, sidan A21, och The Medical Post, 30 mars 1993, sidan 26).
  Spanien: Ett nyhetsmeddelande från Reuters, utsänt från Madrid den 21 april 1993, uppgav att Spanien, enligt hälsovårdsdepartementet, skall betala ut ersättning till 1.147 blödarsjuka som smittats med aidsvirus genom blod- och plasmatransfusioner under 1980-talet. Mer än 400 har utvecklat aids och dött. (The New York Times, 22 april 1993, sidan A13).
  Frankrike: Vid närmare undersökning av blodskandalen i Frankrike häromåret har det kommit fram handlingar som visar att regeringstjänstemän bevisligen har låtit ekonomiska hänsyn gå före franska patienters hälsa och säkerhet. Det ledde till att hundratals personer utvecklade aids efter att ha fått smittat blod via transfusioner under de nära sju månader som det tog för ett franskt företag att utveckla en produkt för att upptäcka aidsvirus i stället för att använda en redan befintlig amerikansk produkt.
  Vill du ha fler länderrapporter på samma tema så återkom gärna.
  Du betvivlar att Jehovas vittnens ställningstagande i blodfrågan har haft någon inverkan vid ”bruket och rutinerna vid blodbehandling” i sjukvården. Du får själv tolka följande utlåtanden:

  ”Inte bara Jehovas vittnen, utan patienter i allmänhet, löper i dag mindre risk att få onödiga blodtransfusioner – tack vare det arbete som utförs av vittnenas sjukhuskommittéer.”
  (Professor Charles H. Baron, Boston College Law School).

  Doktor Mark Boyd vid McGill University i Canada sade år 1993 följande i The Medical Post: ”Vi bör verkligen vara tacksamma mot Jehovas vittnen därför att de har visat oss hur bra vi klarar oss utan blodtransfusioner.”

  När författarna till boken Autotransfusion: Therapeutic Principles and Trends samlade material till sin bok, bad de Jehovas vittnen om information om alternativ till blodtransfusion. Författarna var tacksamma för detta och sade: ”Av allt det vi läst i det här ämnet har vi aldrig sett en så koncis och utförlig förteckning över sätt att undvika allogen blodtransfusion.”

  I en TV-intervju den 28 november 1997 förklarade dr Edwin Deitch, som är medicinskt ansvarig för det blodfria programmet vid University Hospital i Newark i New Jersey, hur forskningen i blodfri kirurgi utvecklades: ”Jehovas vittnen … gjorde stora ansträngningar för att finna läkare som var villiga att operera utan blod. Några av dessa studier visade att de klarade sig bättre än väntat jämfört med patienter som fick blod.”

  Dr Peter Earnshaw, överläkare i ortopedisk kirurgi i London: ”Det råkar vara så att blodfri kirurgi är särskilt relevant för Jehovas vittnen. Men det är faktiskt den behandlingen vi vill ge alla”.

  – The Witnesses’ aggressive push, which began in the 1980s to encourage surgeons and hospitals to attempt bloodless procedures, dovetailed with the concern about the human immunodeficiency virus and hepatitis C virus tainting the blood supply, which highlighted the risks of using donated blood.
  “Once we saw that we could do it, we started seeing it as an opportunity because there is a benefit to everybody,” said Dr. Nicolas Jabbour, a University of Southern California Medical Center surgeon who performed his first bloodless liver transplant in 1999.
  ln a small study published this past summer in the Annals of Surgery, Jabbour and his USC liver-transplant team compared results for 38 patients — eight Jehovah’s Witnesses who did not receive transfusions, and 30 other patients who did receive blood — in surgeries performed from 1998 to 2001. All eight Witnesses survived, contrasted with 27 survivors among the 30 other patients, who received about4.5 pints of blood on average.
  (VALERIE REITMAN, LOS ANGELES TIMES, March, 2005)

  Dr Horace Herbsman, professor i klinisk kirurgi, skrev i tidskriften Emergency Medicine: ”Det står … helt klart att vi har alternativ till blodtransfusion. Vår erfarenhet med Jehovas vittnen skulle kanske kunna tolkas så att vi inte behöver lita till blodtransfusioner, med alla de komplikationer som dessa kan medföra, i den utsträckning som vi tidigare trott.”

  Gilla

  • TH.
   Jag är väl medveten om sjukvårdsskandaler av alla möjliga slag. Jag tryckte på USA som ett uselt exempel för att de bland västländer har en statistik av överanvändning just vad det gäller blodtranfusioner. Det borde DU veta, du som oroar dig på oklar basis. Se t.ex. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080103134411.htm. (Och gör mig för allt i världen tjänsten att läsa hela artikeln om du klickar på den, så jag slipper berätta hur föraktansvärd den är som bara skummar igenom forskningsresultat).
   Vad jag däremot också vill hålla kvar i medvetandet är hur vissa människor väljer att ta upp det som råkat fastna på deras näthinna för att det berör deras personliga lilla favoritstolleri. Därvid skiljer sig för övrigt inte religiösa människor från New Age-stollar eller rabiata misogyner, rasister eller andra med en sluten och distinkt icke-rationell basis för fundementala världsuppfattningar.
   Du ser, det finns hårda, citerade, peer-review-data för en verklig tour i alla de nackdelar som blodtransfusioner skulle kunna ha. Det är lustigt att du inte tar upp dem utan mest förlitar dig på citat, hörsägen och källor av lägre ursprung. Se de här, tillgängliga via National Institute of Health, som visar att blodtransfusioner ökar risker och komplikationer efter hjärtkirurgi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18182754) respektive kärlkransoperationer (http://journals.lww.com/ccmjournal/Abstract/2006/06000/Morbidity_and_mortality_risk_associated_with_red.4.aspx). Även jag som inte är läkare kan fatta att man oroar sig för att blodtransfusioner skulle öka komplikationsgraden när man opererar på HJÄRTAT. Men du ser, frågan som dyker upp när man granskar sådana data är inte huruvida blodtransfusioner är en synd eller borde bannlysas som metod. Utan varför sjukvårdssystemet är utformat på ett sådant sätt att fel behandling ges. Eller kan det bero på att när man väl börjat läsa hårda data måste man fortsätta, och ta del av säg den HÄR lilla studien, som visar hur det står till med de som faktiskt vägrar blodtransfusioner (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1537-2995.2002.00123.x/abstract;jsessionid=5D418F333C7B8AF15C3CD48203F43253.d03t04?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=). Det finns intressanta samband där. När tillståndet inte var så kritiskt kan man se att mortaliteten är låg av att vägra blod. Men när blodbrist är tja, själva huvudproblemet är det ganska hårda bananer på att vägra åtgärda just det som är felet. Logik. It’s a bitch, som man säger.

   Oaktat dessa allvarliga implikationer, och de läxor som bättre kvalificerade personer möjligen kan vaska fram ur dem, så kan du hur många rapporter och studier från de senaste 30 åren du än googlar fram inte få det till att annat än en marginell del av expertisen anser att blodtransfusioner eller blodbehandling generellt borde avskaffas som behandling. Ett enda samtal till närmaste större sjukhus räcker för att bekräfta detta. Det står också fullständigt klart att flera av de citat du själv tar upp. De läkare som jobbar med att minska behovet av blodtransfusioner har i de flesta fall goda skäl, och de är närmast undantagslöst också på det klara med att blodtransfusioner räddar liv och är oumbärliga som metod i många fall. Men inte alla fall. De kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, och kan därmed också ta in vad som är självklart för de flesta rationellt tänkande personer, nämligen att denna livsviktiga form av behandling är en känslig sak, att det finns gott om sätt att klanta till det, och att folk får plikta för livet när rutiner fallerar, system slarvar och korruption och misskötsel får råda. Och att det som allt annat, bör användas med urskiljning.
   Doh, för att citera Homer Simpson.
   Det här är resonemang baserade på distinktioner och som jag, som patient och tänkande människa, kan dela. Vad jag och de flesta läkare INTE delar är en på voodo baserad idé om att blodtranfusioner är olämpliga i sig, på grund av en andes bud. Vi tror nämligen på att använda hjärnan och det mänskliga omdömet. Jehovas vittnen gör INTE det. De anser att ingen skall genomföra blodtransfusioner någonsin, under några förhållanden, och att det är en svår Synd att göra så om än för att rädda sitt liv. De har absolut visshet. En absolut övertygelse i denna väldigt specifika fråga. Och basen är, återigen, smörja från en järnåldersbok. En som inte anser det vara en svår synd att låt oss se…låta utföra operationer utan rent vatten. Eller descinficering. Eller brist på säg mödravård. Inklusive tillgång på blod för övrigt. Vet du egentligen hur många som dör varje år på grund av dessa små brister i sjukvården? Varför finner inte Jehovas att JHWHW har något lika betydande att säga om det?
   Detta är imbecillitet förädlad till en (o)skön konstform.

   Min förhoppning om att du skall kunna ta till dig nyanserna i något av ovanstående är dock låga TH, tämligen låga. Det har tydligt framgått av ditt sätt att argumentera selektivt och inte låtsas om de poänger du inte har ett formulaiskt svar på.
   Som ditt fullständigt ohederliga sätt att förvränga följande

   ”Tror du för en sekund att det är jehovas vittnens teologi eller argument baserad på dess grundvalar som medfört att man försöker strama upp bruket och rutinerna vid blodbehandling [?]”

   Det får du till att jag ”betvivlar att Jehovas vittnens ställningstagande i blodfrågan har haft någon inverkan vid ”bruket och rutinerna vid blodbehandling” i sjukvården””
   Goddag yxskaft? Är svenska inte ditt modersmål Tehå? Eller kan du inte se den TOTALA ÅTSKILLNADEN mellan dessa två uttalanden? Annars hoppas jag att det kändes bra därinne i din skalle när du läste i syne. För vad jag säger är något helt annat än vad du ägnar ditt meddelande åt, som därmed förvandlas till ett jättelikt slag i luften. Jag betvivlar inte en sekund, vilket utrryckligen står i min kommentar, att Jehovas vittnens ställningstagande har haft effekt. Speciellt inte i USA, med sin speciellt sinnesjuka och ineffektiva form av ansvarsutkrävande för vården. Där har verkligen en energisk och ettrig grupp som Jehovas chansen att göra en insats för andra än sig själva. Men ingen gång baseras de eventuella förbättringar som kan bli följden på Jehovas TEOLOGI. Utan man måste ange, just det, rationella skäl, observerbara kriterier. Och sålunda leder det INTE till ett fullständigt avskaffande av blodtransusioner som metod på de allmänna sjukhus som antar en mer återhållsam blodpolicy. Capice? Att Jehovas på grund av sin fixering Råkar snubbla över något som vid närmare påseende har vidare implikationer även för den som inte rökt den gudomliga jointen säger således mycket litet om riktigheten i deras världsuppfattning.
   Som sagt, även en blind höna kan finna korn. Jag diskuterade med ett Jehovas Vittne för inte alltför länge sedan, och hon ska vi se…förnekade evolutionen. Och i princip all geologi. Och nej, det kommer mera…astronomi, fysik, organisk och oorganisk kemi, radiografi, arkeologi, historia och förstås all biologi, som ju vilar på¨evolutionära principer. Men hon kan ha haft rätt om något, kanske om att man inte bör utföra blodtransfusioner med säg, HIV-smittat på blod på 80-talet. Grattis.
   Religion är en struktur, dessutom en som bygger på något vars existens inte kan påvisas. Det är därför en opassande mottagare för känslor som besvikelse, vilka bör förbehållas folk, verkliga människor av kött och blod som vi vet existerar. Så nej, jag är inte besviken på religionen. Det är en oxymoron.
   Däremot ger människor ibland anledning till besvikelse när de just kopplar ur hjärnan selektivt för att skydda sin snuttefilt till fixa idé. Men det är främst folk som man förväntar sig mer av. Jag förväntar mig inte mycket av Jehovas vittnen och deras apologeter. Liksom av Hare Krishna, eller rabiata ortodoxa kristna, eller strikt korantuggande muslimer. Samtliga vilka jag studerat, diskuterat med och medger alla har sina speciella små gyllene glimtar av klarhet mitt i den i övrigt hallucinogena världsbilden. De kan svårligen göra mig besviken, utan faller fastmera in i ett förutsägbart mönster. I själva verket är jag road, på ett positivt sätt, av t.ex. Jehovas kristologi. De verkar inte göra det krassa misstaget att påstå att Kristus och Gud är en och samma och avfärdar den höggradigt nonsensbetonade treenighetsläran. Det är bra, ett fall framåt.

   Gilla

 4. Tack för länkarna. Det var intressant att ta del av.
  Du får ursäkta att jag missuppfattade dig. Det var verkligen inte min mening att på något ohederligt sätt misstolka dig. Fint, då är vi alltså överens om att vittnenas ställningstagande i blodfrågan haft effekt. Att teologin i bibeln inte varit utslagsgivande är nog helt klart. De medicinska argumenten gör dock att sjukvården försöker att minska blodanvändningen. Även om de som helt vill undvika blodtransfusioner är ett mindretal så tycks den skaran öka. Här ett par uttalanden till.
  ”Med tanke på möjligheterna till bättre omvårdnad och lägre kostnader är blodfri kirurgi inte ett alternativ – det är ett måste!” (Professor Philippe van der Linden, Det fria universitetet i Bryssel).
  ”Den bästa läkarvård kan ges utan användning av allogent blod.”
  ”Det är det bästa sättet att behandla patienter på och borde absolut vara praxis.” (Doktor Aryeh Shander, Englewood Hospital and Medical Center, New Jersey).

  Gilla

  • Well Tehå, två skepp kan mötas i natten. Den grundläggande konflikten mellan en sekulär och rationell person som undertecknad och en religiöst anstucken uppenbarelsebaserad person som du verkar vara basen för våra ställningstaganden. Vilket kunde vara hugget som stucket, om inte dess implikationer kunde vara svåra. En skillnad som går Jehovas förbi, det märks på ditt sätt att stapla auktoritetsuttalanden. Det kallas för ”argumentet från auktoritet” i den formella logiken. Och är ett logiskt fel. Det absoluta argumentet som det stödjer i Jehovas fall är också fel. Om man verkligen tog blodsblajet i bibeln på allvar skulle man hellre låta sitt barn dö än genomföra blodtransfusion när det säg, fått en lem avsliten eller halspulsådern punkterad, två fall där risken för dödsfall utan blodtransfusion är överhängande. I Jehovas fall är jag mycket tacksam för statens makt att tvångsvårda barn över de vidskepliga föräldrarnas blodmystikbaserade blaj, som skulle kunna innebära livsfara för deras barn. Där har du i blixtbelysning skillnaden mellan att sträva efter att använda en komplicerad och potentiellt riskabel procedur så lite som möjligt och en på bronsåldersmyter i en magisk bok baserad ide om att det är en synd att göra något. Det skulle du fatta, om du använde ditt omdöme och hade en moral i sanning, istället för att ta diktamen från folk för vilken en skottkärra var högteknologi.

   Gilla

 5. Vill bara kommentera några punkter.
  Eftersom du inte tycks uppskatta bibeln skulle jag gärna vilja veta om du gjort ett ärligt försök att läsa och förstå den.
  Något som jag tycker är en betydligt större ”livsfara” är de 50 miljoner aborter som begås varje år runt jorden. Vad tycker du?
  Tips! Eftersom du säkert vill uttrycka dig i korrekta termer blir det mera förståligt att byta ut ordet ”Jehovas” mot Jehovas vittnen (eller Jv). När du skriver ”Jehovas” med genitivändelse blir det detsamma som att skriva Guds. I Nationalencyklopedin står det: ”Jehova, det israelitiska gudsnamnet JHWH”. I ordförklaringen till 1917 års svenska översättning av bibeln står det:
  ”Herren motsvarar i Gamla test. två olika hebreiska ord. Det ena är adonai, egentligen min herre, av det vanliga, också om människor använda adón, herre, det andra är ett egennamn för Israels Gud, vilket ursprungligen sannolikt uttalades Jahvé, men i nyare tid har kommit att hos de kristna (med andra vokaler) uttalas Jehová. När Herren motsvarar Jahvé i grundtexten, skrives ordet lämpligen, såsom redan i l541 års bibel, HERREN. Förbindelsen »Herren HERREN» är sålunda detsamma som Herren Jahvé (Jehova). För judarna blev detta namn så heligt, att de till slut icke ens vågade uttala det.”
  Ha en bra dag

  Gilla

  • Moahahaha! Nu börjar du försöka ta till sandlådetricksen Tehå 😀
   Jag läste bibeln, vuxenversion, i sin helhet första gången när jag var 8. Sedan dess har jag läst den otaliga gånger. På spanska, svenska och engelska. Jag läser bibelns ständigt, och faktiskt extra noga just nu, eftersom jag gör research till en bok. Så jag står på rätt säker, och dessutom ständigt förbättrad, mark. Speciellt vad gäller ”förståelsen” eftersom jag bedrivit och bedriver gaaanska omfattande studier i historia och idéhistoria på universitetsnivå, med inriktning på antiken och förmodern tid.
   Jag har ett tips till dig Tehå. Om du börjar låta dryg och försöker dig på att mästra folk så välj inte att märka på ord – då riskerar du att framstå som en anal vittigpetter. Jag är väl bekant med Tetragrammaton, dess böjning, uttal och transkribering. Men jag är på min blogg här, och tillråga på allt på ett kommentatorsfält. Det är en semiprivat arena, där man kan uttrycka sig mer informellt – vilket jag gör, enligt mitt skön, så länge det inte hindrar förståelsen. Vilket det inte verkar ha gjort här. Så du får svälja att jag kallar Jehovas vittnen för ”Jehovas”, ett helt normalt sätt att förkorta ett sammansatt uttryck. Lägg märke till att jag blandar språk, blandar talspråk och ett mer exakt tilltal och leker med interpunktion och syntax också. Så gör någon som skriver ledigt och avslappnat och litar på att mottagaren kan ta till sig meddelandet.
   Kom också ihåg att för många är namnet JHWH, ”den som är” inte heligt på något sätt – i själva verket en tämligen trist benämning på den föregivet ende Guden, endast slaget av arabiskans Allah ifråga om intetsägande träighet.
   En sak skall du ha klart för dig. Det finns få saker som är så ägnade att inge en person vämjelse för bibeln, speciellt gamla testamentet, som ett noggrannt och av historisk källkritik tryfferat studium av densamma. Jag kan intyga att detsamma gäller andra magiska böcker som Koranen och Bhagavad-gita.
   Ifråga om inducerade aborter (de flesta aborter är ju spontana aborter) skall jag låtsats om att jag inte inser den patriarkala och reaktionära kvinnosyn som vidlåder ditt motstånd mot densamma, och att du perverterat bruket av ordet ”livsfara” med noll hänsyn till de ca 70 000 kvinnor som dör varje år för att de saknar tillgång till säkra aborter. Eftersom jag, som kommer från ett helt annat håll, också ser med obehag på ingreppet och inte är neutral inför det. Aborter är en beklaglig sak. Men oavsett mitt obehag är kvinnans självbestämmanderätt primärt och jag ser inte att lösningen på det behov som aborter svarar på är att frånta kvinnor överherreskapet över sin kropp och allt som hör till den. Icke heller betraktar jag en blastocyst som en likvärdig och autonom existens vilken har samma skyddsintresse som kvinnan. Vilka förtjänar att beredas den bästa vård och hindersfri tillgång till de mest avancerade metoder för att utföra ingreppet när hon väl tagit sitt beslut. Men även med detta kan man dra slutsatsen att inducerade, speciellt sena inducerade aborter är något som borde bringas ner till ett minimum. Detta måste dock med brukande av rationella instrument som tar tillvara så många skyddsintressen som möjligt. Inget skulle göra ett större avtryck på statistiken än att män tog mer ansvar för sin egen fortplantningsförmåga, använde kondom rutinmässigt och att båda könen bibringades seriös och i undervisningen väl integrerad sexualutbildning. Att avmystifiera sexualiteten och dess konsekvenser ifråga om barnalstring och överallt och lättillgängligt bereda tillgång till preventivmedel, helst offentligt bekostade, och dagen-efter-instrument är något jag starkt förespråkar.
   Men jag inser att detta inte tillfredsställer den religiöst anstuckne på absoluta påbud och tankar om synd, själar som magiskt upstår vid något fiktivt befruktningsögonblick eller liknande villfarelser.

   Gilla

 6. Jag ville bara förvissa mig om din bibelkunskap med min fråga. Har nämligen träffat åtskilliga människor som kritiserat bibelns innehåll utan att själva ha undersökt den. Då förstår jag att du ser bibeln som ett viktigt tidsdokument, ett bidrag till litteratur- och idéhistorien även om du inte godtar dess teologi och läror.
  Det är nog svårt för alla att göra sig av med subjektiva ”glasögon” i samband med studier av olika slag. Vi studerar ofta med ett speciellt syfte i tankarna och fastnar då vid olika saker. Jag kan mycket väl förstå att somliga förfasar sig över vissa passager i bibeln. Det gäller dock att se till helheten och andemeningen i texten. Det finns t.ex. ofta en förnuftig förklaring till bibelställen som tycks vara motsägande i första anblicken.
  Tack för tipset. Jag brukar inte märka ord i vanliga fall. Du verkar så påläst och korrekt att jag faktiskt blev lite förvånad över språkbruket ”Jehovas”. Men det är ditt val.
  Det var intressant att du ville göra dig besväret med din uttömmande kommentar i abortfrågan. Troligen har vi rätt lika syn på det ämnet – trots allt!
  http://www.watchtower.org/z/200906/article_01.htm

  Gilla

  • Tehå.
   Jag tackar för vänligheten, men det är städse denna bloggs policy att svara ärligt och så gott det går på frågor och kommentarer.
   Det är korrekt att bibeln är en motsägelsefull bok. Något annat är inte att vänta från en disparat bunt urkunder samlade från över 700 års nedteckning, av vilket mycket också härrör från tidigare muntliga traditioner. Och att mångt och mycket kan benas ut, är helt klart. Däremot är det förstås oftast inte med hänvisning till någon underliggande andmening, utan till mer prosaiska skäl. Vilka till skillnad från en projektion av ens egna bevekelsegrunder kan beläggas. Det är det som textkritik samt komparativa studier, till skillnad från en indoktrinerad exeges, gör. Den som bara läst sin skrift utifrån sin religions perspektiv har tyvärr mindre att säga den som bedrivit sådana studier än den förstår själv.

   Meningen med ett sådant förfarande är att befria sig från skygglappar, vilka annars kan göra det svårt eller omöjligt att få syn på de logiska bristerna i en given position. Samt öka ens förståelse för sådant som sker utanför den snäva krets där likatänkande tubbar varandra att tycka likadant.

   Din artikel är ett typiskt, och tyvärr föga originellt exempel på de här svagheterna. Den ger sken av att ta parti för kvinnors, vilka utfört abort, psykiska välbefinnande. Men den främsta källan till psykisk ohälsa i de lägena beror på det tryck som kommer utifrån, och från båda håll: antingen ansvarslösa mäns ovilja att ta ansvar för sin sexualitet och barnalstringsförmåga å ena sidan, och å den andra från den tabuiserande och fördömande syn som vidlåder ingreppet, och vidare förekomsten av en kultur där en kvinnas rätt att fatta beslut om sin egen reproduktion, med de komplicerade och ofta kvalfylda val som det innebär, inte tillmäts full legitimitet. Logiskt sett borde därför ansatsen vara att minska på det negativa tryck som tillmäts ett visst vägval, i det här fallet beslutet att genomföra en abort. Samt förstås, att söka förebygga att det alls behöver utföras, med bevarande av den handlingsfrihet som ett demokratiskt och sekulärt samhälle har och skall hålla sig till. Vilket exempelvis bruket av preventivmedel och en sexuellt upplyst befolkning utgör exempel på, vilka har potentialen att minska, men inte avskaffa sådant lidande.

   Det som dock stänger detta logiska tillvägagångssätt är t.ex. idén att ett visst handlande a priori är förkastligt och bör undvikas oavsett omständigheterna. Som just, tja, religiöst anstucket konservativa tenderar att göra. Ett sådant betraktelsesätt negerar, uttalat eller inte, den frihet, den autonomi som är varje kvinnas arvedel. Sålunda är den i grunden likgiltig för kvinnors lidande. Det trycker på hur något man i förväg bestämt sig är dåligt får dåliga konsekvenser, inte tvärtom.
   I aborfrågan tenderar den sålunda att negligera det lidande det skulle innebära att tvingas föda ett barn mot sin vilja. Den samling amsagor, förvrängningar och på ren dogm baserade utsäkter för att sålunda frånta kvinnan den bestämmanderätt som hon ensam kan utöva inom rationella ramar och ett rimligt tillvaratagande av andra intressen, är till synes oändligt. Som artikeln ger bevis på, som vore skrattretande om den inte också lindade in sina auktoritära och dogmatiska reflexer. För om stöttestenen verkligen vore att abort borde undvikas för att det kan vara psykiskt påfrestande för individen (och kom ihåg, artikeln själv vidgår att det beror mycket på omgivningens reaktioner) kunde man undra – skulle det således vara helt OK med abort om kvinnor vore likgiltiga eller euforiska av glädje efteråt? Som ett rent tankeexperiment. Jag tror inte det. Således är argumentet svagt, och misstänker man, hycklande. Den utgår från vad den istället borde bevisa, och riktar uppmärksamheten i tendentiös rikting.
   Logik A1. Men det kanske inte är söndagsskolans starkaste ämne.
   För den som likt artikelns författare säger sig värna om kvinnors välbefinnande kan jag ge ett tips från egen erfarenhet.

   En kvinna som befinner sig i en situation där abort är ett alternativ (definierat av henne, inte någon omgivning) skall ges stöd för sitt beslut, och veta att det finns de runtom, från vänner, släkt, anförvanter av alla de slag som respekterar det vilket det än är, både före och efteråt. Inte pekpinnar eller inlindade fördömanden. Tid, engagemang, medkänsla, en vilja att se saker från hennes perspektiv. Det är vad den erbjuder, som verkligen vill hjälpa någon. Inte moralkakor eller en i förväg fix idé som man inte kan knipa käft om. Eller en till falsk sympati utklädd dogm om att kvinnor borde göra si eller så.

   Gilla

 1. Ping: Varje HEDNISK TANKE räknas… « Hedniska Tankar

KOMMENTARER TILL INLÄGGET

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: